Hlavní strana » Produkty » Systémy pro dopravní prostředky » Tachografy » Elektronické záznamové zařízení
Rychlé hledání druhu produktů

Hledání v produktech

TT-43.1A - Elektronické záznamové zařízení

Další: 1

Elektronické záznamové zařízení je určeno pro použití na železničních hnacích kolejových vozidlech a umožňuje záznam a vyhodnocení průběhu jízdy těchto vozidel. Slouží jako náhrada mechanických tachografů. Elektronické záznamové zařízení je konstruováno pro použití i na elektrické trakce.


Souprava elektronického záznamového zařízení je tvořena následujícími komponenty:
ovládací jednotkou s klávesnicí a displejem,
zobrazovací jednotkou s ručkovým ukazovatelem,
záznamovou jednotkou,
čidlem rychlosti,
čidlem tlaku vzduchu v brzdovém potrubí,
kabelážemi k propojení jednotlivých komponentů soupravy.
S první dodávkou je uživateli dodáván i vyhodnocovací uživatelský program.

Zobrazovací jednotka s ručkovým ukazovatelem a ovládací jednotka s klávesnicí jsou umístěny v zorném poli na stanovištích strojvedoucího. Zobrazovací jednotka a ovládací jednotka umožňují:

a) Analogové zobrazení rychlosti v rozsahu 0 až 120 km/hod nebo v rozsahu dle požadavku uživatele s možností regulace jasu osvětlení stupnice. Stupnice je opatřena rudou ryskou s vyznačením max. konstrukční rychlosti pro daný typ vozidla.
b) Digitální zobrazení rychlosti na displeji ovládací jednotky.
c) Zobrazení hodnoty tlaku v brzdovém potrubí na displeji ovládací jednotky.
d) Signalizaci ztráty záznamu diodou LED (signalizuje poruchu tachografu).
e) Signalizaci naplnění obsahu paměti diodou LED.
f) Signalizaci poruchy čidla diodou LED (signalizuje výpadek jedné nebo více fází čidla rychlosti).
g) Signalizaci překročení maximální povolené rychlosti vozidla diodou LED.
h) Zadávání parametrů do záznamové jednotky pomocí klávesnice. Zadávání parametrů je dvouúrovňové:
- strojvedoucím - volný přístup k zadávání údajů do tachografu strojvedoucím,
- servisní obsluhou - zakódovaný přístup určený pouze pro servisní obsluhu.
Pozn.: Údaje jsou zadávány a vyvolávány pomocí klávesnice která je součástí ovládací jednotky a každá změna zadávaných údajů je zaznamenávána v záznamové jednotce.
i) Využití multifunkčního displeje (s možností regulace jasu), který umožňuje vyvolání a zobrazení následujících údajů:
• Reálného času (základní režim displeje) - časový údaj je získáván z vlastních hodin s vysokou přesností s možností korekce času servisem nebo po vozidlové sběrnici ze zdroje jednotného času.
• Data - automatický režim s možností korekce datumu servisem nebo po vozidlové sběrnici.
• Celkové ujeté dráhy v km - automatické načítání ujeté dráhy s možností korekce servisem (pro případ nasazení na jiné vozidlo).
• Denní ujeté dráhy v km s možností nulování strojvedoucím.
• Statistického evidenčního čísla strojvedoucího - údaj zadává strojvedoucí.
• Čísla vlaku - údaj zadává strojvedoucí.
• Výchozí stanice pro daný traťový úsek nebo místa střídání lokomotivní čety.
• Hmotnosti vlaku - údaj zadává strojvedoucí.
• Brzdného režimu - údaj zadává strojvedoucí.
• Brzdících procent - údaj zadává strojvedoucí.
• Statistického evidenčního čísla vozidla - údaj zadává servis,
• Domovské služebny vozidla - údaj zadává servis.
• Průměru dvojkolí vozidla v rozsahu 750 až 900 mm nebo podle požadavku uživatele - údaj zadává servis.
• Max. povolené rychlosti vozidla - údaj zadává servis.
• Diagnostických údajů - kontrola správné funkce připojených signálů a agregátů, příčina pravděpodobné poruchy soupravy atd.
• Výrobního čísla soupravy tachografu - údaj je vložený výrobcem.

Záznamová jednotka je umístěna v libovolném místě vozidla. Umožňuje:
a) Provozní záznam vozidla s délkou záznamu min. 200.000 km. Záznam provozu je prováděný v čase s četností záznamu po 0,1ms.
b) Záznam rychlosti vozidla a dalších 48 signálů z vozidla. Z důvodu vyloučení záznamu náhodných signálů (rušení atd.) jsou zaznamenávány pouze signály delší než 0,2 ms tj. signály, jejichž změny se objeví ve dvou po sobě následujících vzorcích. Signály jsou vztaženy ke společné kostře tachografu (mínus napájení), která není totožná s kostrou vozidla. Čtení záznamů je prováděno pomocí notebooku a vyhodnocováno pomocí programového vybavení dodávaného výrobcem tachografu.
c) Využití osmi reléových výstupů.

 

Čidlo rychlosti je:
a) Čtyřfázové optické - dvě fáze postačují pro snímání rychlosti vozidla a rozlišení směru jízdy, přičemž zbývající dvě fáze jsou využity jako rezervní. Při výpadku některé z fází je tato porucha signalizována na zobrazovací jednotce diodou LED, funkce soupravy je však zachována v plném rozsahu. Souprava je funkční i při výpadku dvou fází čidla.
b) Umístěno na ložiskovém domku dvoukolí, mechanické rozměry umožňují náhradu za čidla rychlosti Metra a Hasler. Mechanická konstrukce odpovídá ztíženým provozním podmínkám.
c) Napájeno ze zdroje, který je součástí záznamové jednotky tachografu.

 

Čidlo tlaku vzduchu v brzdném potrubí - v soupravě lze použít čidlo tlaku DMP 331 nebo po dohodě jiné čidlo.

Kabeláž k propojení čidla rychlosti se záznamovou jednotkou je (z důvodu snadné montáže a demontáže čidla rychlosti v provozu) dělená na dvě části. K propojení jednotlivých částí se předpokládá buď využití propojovací skříňky nebo lze propojení realizovat prostřednictvím konektoru dodávaného výrobcem tachografu. Předpokládaná délka kabeláže od čidla rychlosti k propojovací skříňce (resp. konektoru) je cca 1,5 m, od propojovací skříňky (resp. konektoru) k záznamové jednotce je cca 4 m (podle typu vozidla). Po dohodě s výrobcem lze kabeláže dodat v délkách podle požadavku uživatele.

Jmenovité napájecí napětí48Vss (24Vss, 115Vss)
Rozsah rychloměru (standardní dodávky)0 až 120km/hod nebo dle požadavku uživatele
Počet vstupů – zaznamenávaných signálů48 + rychlost
Počet reléových výstupů8
Provozní teplota okolí
soupravy kromě čidla-30°C až +60°C
čidla rychlosti-40°C až +70°C
Pracovní polohalibovolná
Mechanická odolnost provozní
rázy - soupravy kromě čidla rychlosti3 g
- čidla rychlosti40 g
Mechanická odolnost neprovozní
rázy - soupravy kromě čidla rychlosti15 g
- čidla rychlosti60 g
Jištěnívnějším jističem a zabudovanou tavnou pojistkou
Izolační napětí vstupů a výstupů proti kostře, mezi sebou navzájem a proti ostatním obvodům tachografu1500 V
Ochrana vstupů proti přepólovánítrvalá
Relativní vlhkost vzduchumax. 95% v celém rozsahu provozních teplot
Stupeň krytí
- soupravy kromě čidla rychlostiIP 30 dle ČSN EN 60 529
- čidla rychlostiIP 56 dle ČSN EN 60 529
Odrušenídle ČSN 33 4200
Spolehlivost soupravymin. 10.000 hodin (dle ČSN 01 0606)
Životnostmin. 25 let
Elektronické záznamové zařízení TT43.1AKlikněte zde
Přepnout zobrazení: Katalog | Seznam         Zobrazit skupinu:
Řadit podle:

[SPAM] 1 + 2 = (ochrana proti robotům; odpovězte jedním slovem i s diakritikou)